Всім привіт! На сьогоднішньому занятті попрацюємо над розрахунком формули Герона. Перед тим, як створювати проект, я хотів-би зупинитись на створенні алгоритмів. Алгор́итм (латинізов. Algorithmi, від імені перського математика IX ст. аль-Хорезмі) — послідовність, система, набір систематизованих правил виконання обчислювального процесу, що обов'язково приводить до розв'язання певного класу задач після скінченного числа операцій.[1] При написанні комп'ютерних програм алгоритм описує логічну послідовність операцій. Для візуального зображення алгоритмів часто використовують блок-схеми.

 

geron-block  Блок-схема представляє собою набір стандартних геометричних фігур, які дають змогу візуально зрозуміти процес створення алгоритму програми. Що в подальшому дасть можливість краще зрозуміти процес написання програмного коду на мові програмування Visual Basic (і не тільки її). На Рис.1 зображена проста блок-схема розрахунку площі за формулою Герона.

Початок і кінець програми завжди позначаються за допомогою овалу.

Введення змінних і виведення результатів програми позначається за допомогою паралелограма.Основний блок програми де відбувається обчислення позначається за допомогою прямокутника.

   Коротко опишемо послідовність кроків при створенні блок-схеми алгоритму знаходження площі за формулою Герона:

1. Першим іде початок програми.

2. Далі вводимо змінні a,b,c , які наша програма буде використовувати при розрахунках. Після запуску програми замість цих змінних потрібно буде ввести числові значення.

3. Так як в нашій формулі є невідома величина, тобто "р - напівпериметер", спочатку розрахуємо його за формулою.

4. І ось тепер ми маємо змогу порахувати площу S в четвнертому блоці нашої блок-схеми.

5. Залишається вивести результат S і завершити програму.

Тепер приступаємо безпосередньо до роботи з середовищем програмування Visual Basic 6.0 . Так як і в попередніх проектах створюємо простий проект Project1. По черзі розміщуємо на робочому полі проекту мітки (Label), текстові поля (text box) та кнопки (command button). Всі властивості об'єктів доданих до проекту змінюємо за допомогою панелі властивостей (properties). Початковий процес зображено на Рис.1 .

geron2

 Рис. 2

Остаточний вигляд нашого проекту ви можете побачити на слідуючому зображенні Рис. 3

geron1

Рис. 3

Клікнувши на одну з кнопок відкриваємо вікно для введення коду. І вводимо код як показано на Рис. 4

geron4

 Рис. 4

Далі натискаємо клавішу F5, або комбінацію клавіш Ctrl + F5 і запускаємо наш довгоочікуваний проект Рис. 5

geron5

Вівши значення змінних a, b і с отримуємо результат Рис. 5

geron6

 Дякую за увагу. Зустрінемось на слідуючизх заняттях. З Вами був Super User.