Дні

№ пар

11-Х

21

31-Х

41-Х

П
о
н
е
д
і
л
о
к

1

Всесвітня історія

200

Івко І.І.

Вступ до спеціальності

А-01

Ксенженко П.О.

Автоматизація холод.уст.

116

Петров С.А.

 

Українська мова

220

Радченко М.Г.

Холодильно-комрес. Машини

А-01

Ксенженко П.О.

2

Українська література

312

Жаголкіна В.О.

Нарисна геометрія

207,209

Бобровська І.С.

Сіверченко О.В.

Економіка енерг.

315

Гайворонська Н.А.

МЕРХМ

А-01

Ксенженко П.О.

3

Іноземна мова

314

Бессараб Н.В.

Безпека життєдіяльності

220

к.п.н. Нізовцев А.В.

Іноземна мова

205

Радченко М.Г.

Кондиціюван. Повітря

А-01

Ксенженко П.О.

4

Захист Вітчизни

317

Шерстюк О.М.

Іноземна мова

314

Бессараб Н.В.

Фізичне виховання

Спорт.зал.

Кметь А.Г.

Основи САПР

А-01

Ксенженко П.О.

 

Основи комп'ютерної техніки

309

Гак П.В.

Холодильно-комрес. Машини

А-01

Ксенженко П.О.

В
і
в
т
о
р
о
к

1

Хімія

300

Соловей Л.В.

Основи комп'ютерної

Техніки

309

Гак П.В.

Холодильно-комрес машини

А-01

Ксенженко П.О.

 

2

Всесвітня історія

319

Івко І.І.

Соціологія

315

Гайворонська Н.А.

Холодильне технічне

Обладнання

А-02

Таран Т.М.

Кондиціюван. Повітря

А-01

Ксенженко П.О.

3

Математика

205

Хименко Л.О.

Матеріалознавство

А-02

Таран Т.М.

Осн.буд.справи

322

Бобровська І.С.

Охорона праці в галузі

А-01

Ксенженко П.О.

4

Інформатика

217

Гак П.В..

Техн.механіка

А-02

Таран Т.М.

Економіка енерг.

315

Гайворонська Н.А.

 

С
е
р
е
д
а

1

Українська література

312

Жаголкіна В.О.

Історія України

316

Грінченко Л.Я.

Теор. Механіка

А-02

Таран Т.М.

МЕРХМ

А-01

Ксенженко П.О.

2

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Осн.правознавства

316

Грінченко Л.Я.

 

Економіка енерг.

315

Гайворонська Н.А.

Холодильно-комрес. Машини

А-01

Ксенженко П.О.

Зарубіжна література

312

Жаголкіна В.О.

 

Опір матер.

А-02

Таран Т.М.

3

Математика

205

Хименко Л.О.

Вступ до спеціальності

А-01

Ксенженко П.О.

Холод.техн.обладА-02

Таран Т.М.

Фіз.вихов

спорт.зал.

Шерстюк О.О.

Шерстюк О.М.

4

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Ч

е
т
в
е
р
г

 

1

Українська мова

314

Радченко М.Г.

Електротехніка

200

Єчкалова Т.Є.

Опір матеріал.

А-02

Таран Т.М..

Кондиціюван. Повітря

А-01

Ксенженко П.О.

2

Захист Вітчизни

317

Шерстюк О.М.

Математика

205

Хименко Л.О.

Теор. Механіка

А-02

Таран Т.М.

Основи САПР

А-01

Ксенженко П.О.

3

Всесвітня історія

316

Івко І.І.

Матеріалознавство А-02

Таран Т.М..

 

Теплотехн.вимір.

А-01

Ксенженко П.О.

4

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Технічна термодинаміка

А-02

Таран Т.М.

 

 

 

 

П

я
т
н

І
ц
а

 

1

Інформатика

217

Гак П.В.

Нарисна геометрія

207,209

Бобровська І.С.

Сіверченко О.В.

Психологія

300

Басок В.В.

Основи філософ. Знань

316

Грінченко Л.Я.

2

Фізична культура

спорт зал

Гагаєва Н.В.

Кмать А.Г.

Історія України

316

Грінченко Л.Я.

Політологія

317

Танчин М.С.

Автоматизація холод.уст.

116

Петров С.А.

Основи комп'ютерної техніки

309

Гак П.В.

3

Математика

205

Хименко Л.О.

Електротехніка

200

Єчкалова Т.Є.

 

 

Осн.буд.справи

317

Бобровська І.С.

4

Хімія

405

Соловей Л.В.

Фізична культура

Спорт.зал.

Кметь А.Г.