Дні

№ пар

11-ТХ

12-ТХ

21-ТХ

31-ТХ

41-ТХ

42-ТХ

П

О

Н

Е

Д

І

Л

О

К

 

1

Математика

318

Сергєєва Т.В.

Укр. Літер.

317

Шугай Т.М

Людина і світ

201

Пуховська С.А.

Організ. Обслуг. В ЗРГ

302

Михайлик Т.О.

БЖД

322

Нізовцев А.В.

Організ. Вироб. В ЗРГ

404

Надточій Н.І.

2

Укр. Літер.

210

Шугай Т.М.

Математика

318

Сергєєва Т.В.

Неорганічна хімія

405

Острійчук Г.А.

Фіз. Культура

спорт зал

Шерстюк О.О.

Шерстюк О.М.

Організ. Обслуг. В ЗРГ

302

Михайлик Т.О.

Виробництво конд. Бор. Вироб.

404

Надточій Н.І.

3

Осн. Правозн.

316

Грінченко Л.Я.

Фізика

319

Лейко С.В.

Техніч. Креслення

207,209

Бобровська І.С.

Сіверченко О.В.

Аналітична хімія

405

Острійчук Г.А.

Осн. Стандартизації

406

Гузевська І.І.

Облік і звітність

315

Гайваронська Н.А.

4

Заруб. Літер.

312

Жаголкіна В.О.

Осн. Правозн.

316

Грінченко Л.Я.

Мікроб. І Фізіол.

400

Васецька Л.В.

 

Облік і звітність

315

Гайваронська Н.А.

 

В

І

В

Т

О

Р

О

К

 

1

Фіз. Культура
спорт зал

Шерстюк О.О.

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Органічна хімія

404

Дарюга О.А.

Устаткування в ЗРГ

322

Палаш А.А.

Техн. Вироб. Кул. Прод.

302

Надточій Н.І.

Техн. Вироб. Кул. Прод.

А-03

Палаш О.В.

Захист Вітчизни

400

Васецька Л.В.

2

Іноземна мова

314

Бессараб Н.В.

Фіз. Культура

спорт зал

Шерстюк О.О

Іноземна мова

309

Радченко М.Г.

Товарознавство

400

Васецька Л.В.

Організ. Вироб. В ЗРГ

302

Надточій Н.І.

Охорона Праці в Галузі

А-03

Палаш О.В.

3

Біологія

405

Соловей Л.В.

Всесвіт. Історія

309

Івко І.І.

Фіз. Культура

Спорт.зал.

Кметь А.Г.

Гагаєва Н.В.

Іноземна мова

404

Радченко М.Г.

Вироб. Конд. Бор. Виробів

302
Надточій Н.І.

Соціологія

315

 Гайваронська Н.А,

4

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Хімія

405

Соловей Л.В.

Укр. Літер.

317

Шугай Т.М.

Організ. Вироб. В ЗРГ

302

Надтоій Н.І.

Аналітична хімія

 

 

Захист Вітчизни

400

Васецька Л.В.

Аналітична хімія

405

Острійчук Г.А.

С

Е

Р

Е

Д

А

 

1

Хімія

216

Дарюга О.А.

Укр. Мова

201

Радченко М.Г.

Неорганічна хімія

404

Острійчук Г.А.

Організ. Вироб. В ЗРГ

405

Надточій Н.І.

Облік і звітність

315

Гайваронська Н.А.

Санітарія та гігієна

400

Васецька Л.В.

2

 

Вступ до спеціальності

119

Василевська Н.П.

 

 

Географія

201

Пуховська С.А

 

Укр. Мова

302

Панченко І.С.

Техн. Вироб. Кул. Прод.

А-03

Палаш О.В.

Санітарія та гігієна

400

Васецька Л.В.

Вироб. Конд. Бор. Виробів

307
Надточій Н.І.

3

Математика

318

Сергєєва Т.В.

Укр. Літер.

317

Шугай Т.М

Історія України

316

Грінченко Л.Я.

Осн. Електротехніки

220

Кіросір О.О.

Вироб. Конд. Бор. Виробів

400
Надточій Н.І.

Осн. Стандартизації

406

Гузевська І.І.

4

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Ч

Е

Т

В

Е

Р

Г

 

1

Всесвіт. Історія

316

Івко І.І.

Інформатика

217

Хименко Л.О.

Органічна хімія

404

Дарюга О.А.

Товарознавство

400

Васецька Л.В.

Психологія

210

Басок В.В.

Організ. Обслуг. В ЗРГ

406

Михайлик Т.О.

Хімія

302

Соловей Л.В.

2

Географія

316

Івко І.І.

Математика

318

Сергєєва Т.В.

Мікроб. І фізіол.

400

Васецька Л.В.

Техн. Вироб. Кул. Прод.

А-03

Палаш О.В.

Економіка підприєм.

315

Гайваронська Н.А.

БЖД

322

Нізовцев А.В.

3

Укр. Мова

314

Радченко М.Г.

Вступ до спеціальності

119

Василевська Н.П.

Математика

318

Сергєєва Т.В.

Організ. Обслуг. В ЗРГ

300

Михайлик Т.О.

Соціологія

315

Гайваронська Н.А.

Психологія

307

Басок В.В.

4

 

 

Укр. Літер.

312

Шугай Т.М.

 

 

 

 

 

 

П

Я

Т

Н

И

Ц

Я

 

 

1

Укр. Літер.

210

Шугай Т.М.

Іноземна мова

314

Бессараб Н.В.

Економічна теор.

317
Танчин М.С.

Комп’ютерна техн.
205 

Хименко Л.О.

Охорона Праці в Галузі

А-03

Палаш О.В.

Економіка підприєм.

315

Гайваронська Н.А.

2

Хімія

216

Дарюга О.А.

Заруб. Літер.

312

Орлова Л.Я.

Біохімія

119

Марченко Т.С.

Аналітична хімія

404

Острійчук Г.А.

Осн. Підприємництва

301

Нижник А.В.

Облік і звітність

315

Гайваронська Н.А.

Інформатика

217

Хименко Л.О.

3

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Біологія

405

Соловей Л.В.

Культурологія

312

Орлова Л.Я

Осн. Охорони праці

220

Хоруженко В.М.

 

Осн. Підприємництва

307

Нижник А.В.

4