Дні

пар

11-Т

21-Т

32-Т

41-Т

П

о

н

е

д

і

л

о

к

1

Основи правознавства

316

Грінченко Л.Я.

Неорганічна хімія

405

Острійчук Г.А.

Економ. підприємства

300

Василенко Н.А.

 

Осн.стандартиз.

406

Гузевська І.І.

2

Вступ до спец.

406/119

Гузевська І.І.

Василевська Н.П.

Математика

317

Резніченко М.І.

Мікробіологія м'яса

300

Деряга Н.О.

Осн. Підприємництва

307

Гавриленко Н.І.

3

Географія

200

Івко І.С.

Людина і ісвіт

201

Пуховська С.А.

Технологія м'яса

300

Михайлик Т.О.

Облік і звітність

317

Нижник  А.В.

4

Всесвітня історія

200

Івко І.С.

Інжен.графіка

207

Бобровська І.С.

Техн. обладнання галузі

322

к.т.н. Палаш А.А.

В

і

в

т

о

р

о

к

1

Захист Вітчизни

400

Васецька Л.В.

Українська література

317

Шугай Т.М.

Аналітична хімія

405

Острійчук Г.А.

Технологія м'яса

306

Михайлик Т.О.

Хімія

220

Соловей Л.В.

2

Біологія

405

Соловей Л.В.

Органічна хімія

404

Дарюга О.А.

Технологія м'яса

300

Михайлик Т.О.

Українська мова

(за проф. спрям.)

317

Шугай Т.М.

3

Математика

300

к.п.н. Лейко С.В.

Іноземна мова

314

Бессараб Н.В.

Біохімія м'яса

400

Михайлик Т.О.

Осн.стандартиз.

406

Гузевська І.І.

Автоматизація виробн.

200

Єчкалова Т.Є.

4

Фізична культура

спорт зал

Шерстюк О.О.

Кметь А.Г.

С

е

р

е

д

а

1

Іноземна мова

314

Бессараб Н.В.

Загальна біохімія

302

Михайлик Т.О.

Техн. обладнання галузі

322

к.т.н. Палаш А.А.

Сучасні технології

406

Гузевська І.І.

2

Інформатика

217

Гак П.В.

Основи екології

405

Марченко Т.С.

Економ. підприємства

300

Василенко Н.А.

 

Технологія м'яса

406

Михайлик Т.О.

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Аналітична хімія

405

Острійчук Г.А.

Осн. підприємництва

317

Гавриленко Н.І.

3

Хімія

405

Соловей Л.В.

Українська мова

317

Радченко М.Г.

Технологія м'яса

300

Михайлик Т.О.

Основи філософ. Знань

201

Пуховська С.А.

4

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Виховна година

Ч

е

т

в

е

р

г

1

Фізика

319

Романишина Е.Є.

Неорганічна хімія

405

Острійчук Г.А.

Техн. обладнання галузі

322

к.т.н. Палаш А.А.

Соціологія

315

Гайворонська Н.А.

2

Українська мова

314

Радченко М.Г.

Органічна хімія

404

Дарюга О.А.

Технологія м'яса

300

Михайлик Т.О.

Промислова санітарія

405

Деряга Н.О.

Облік і звітність

405

Нижник  А.В.

3

Зарубіжна література

312

Орлова Л.Я.

Основи економічної теорії

317

Танчин М.С.

Фізична культура

спорт зал

Шерстюк О.О.

Кметь А.Г.

Автоматизація виробн.

200

Єчкалова Т.Є.

4

Українська літер.

201

Панченко І.С.

Українська література

312

Шугай Т.М.

П

я

т

н

и

ц

я

1

Математика

318

к.п.н. Лейко С.В.

Культурологія

312

Орлова Л.Я.

Аналітична хімія

404

Острійчук Г.А.

Промислова санітарія

400

Деряга Н.О.

2

Українська літер.

319

Панченко І.С.

Технічна мікробіологія

400

Деряга Н.О.

Іноземна мова

300

Бессараб Н.В.

Безпека

Життєдіяльності

307

к.п.н. Нізовцев А.В.

3

Фізична культура

спорт зал

Шерстюк О.О.

Кметь А.Г.

Історія України

318

Івко І.І.

Осн. електротехніки

300

к.п.н. Нізовцев А.В.

Охорона праці в галузі

119

Марченко Т.С.

4