Більшість додатків повинна діяти по-різному залежно від ситуації або введених користувачем даних. Щоб дозволити додатку реагувати по-іншому, потрібні умовні оператори, що виконують різні сегменти коду в різних ситуаціях.
На сьогоднішньому зайнятті.
■ Як змусити програму поводитися по-різному в певних умовах.
■ Як неодноразово виконати розділ коду в циклі.
■ Як краще контролювати потік виконання в циклі.

Основою програм є набір послідовно виконуваних команд. Ці команди формуються у вирази і використовують оператори для виконання певних обчислень або дій.
На сьогоднішньому зайнятті.
■ Що таке вирази.
■ Що таке блоки, або складені вирази.
■ Що таке оператори.
■ Як виконувати прості арифметичні і логічні операції.

На попередньому занятті ми оголошували змінні для зберігання поодинокого значення типу int, char або string, навіть якщо використовувалося декілька їх екземплярів. Проте можна оголосити колекцію об'єктів, наприклад, 20 цілих чисел або зграя котів.
На сьогоднішньому зайнятті.
■ Що таке масиви, як їх оголошувати і використовувати.
■ Що таке рядки і як використати для їх створення символьні масиви.
■ Короткий вступ в тип std::string.

Змінна (variable) - це засіб, який дозволяє програмістові тимчасово зберегти дані. Константа (constant) - це засіб, який дозволяє програмістові визначити елемент, якому не дозволено змінюватися.
На сьогоднішньому занятті.
■    Як в С++ 11 використати ключові слова auto і constexpr.
■    Як оголосити і визначити змінні і константи.
■    Як привласнювати значення змінним і маніпулювати ними.
■    Як вивести значення змінної на екран.

Програми С++   складаються з класів, функцій, змінних і інших елементів. Велика частина цих матеріалів присвячена детальному опису цих елементів і їх взаємодії в програмі, щоб продемонструвати, як програма працює в цілому.
На сьогоднішньому зайнятті.
■    Елементи програми С++ 
■    Взаємодія елементів
■    Що таке функція і що вона робить
■    Прості операції введення і виведення

На сьогоднішньому занятті.

  • Чому мова С++   стала стандартом в області розробки програмного забезпечення.
  • Як набрати, відкомпілювати і скомпонувати першу робочу програму С++ .

C++ (Сі-плюс-плюс) — мова програмування високого рівня з підтримкою декількох парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної. Розроблена Б'ярном Страуструпом (англ. Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Мюррей-Хілл, Нью-Джерсі) у 1979 році та початково отримала назву «Сі з класами». Згодом Страуструп перейменував мову у C++ у 1983 р. Базується на мові С. Визначена стандартом ISO/IEC 14882:2003.[1]