Сьогодні комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною життя, а ринок праці весь час зростає, надаючи велику кількість робочих місць. ІТ-спеціалісти працюють в різних направленнях, основні з них: веб-дизайн, тестування ПЗ, програмування, адміністрування. Деякі посади можуть об'єднувати декілька направлень, особливо в невеликих компаніях з одним ІТ спеціалістом.

В технікумі є достатня матеріальна база для вивчення комп’ютерних технологій. Наші випускники неодноразово ставали переможцями та призерами обласних та всеукраїнських олімпіад з інформаційних технологій. Запрошуємо до нас для здобуття знань та освіти однієї із затребуваних спеціальностей на ринку праці.

IMG 9209

 Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Комп'ютерна електроніка;
• Теорія інформації та кодування;
• Основи конструювання обчислювальної техніки;
• Теорія електричних кіл;
• Інженерна графіка;
• Програмування мовою С++;
• Алгоритми та методи обчислень;
• Теорія ймовірностей та математична статистика;
• Прикладна теорія цифрових автоматів;
• Програмне забезпечення;
• Мікросхемотехніка;
• Периферійні пристрої;
• Електрорадіовимірювання;
• Системне програмування;
• Мікропроцесорні системи;
• Технічне обслуговування ЕОМ;
• Основи метрології, стандартизації та взаємозамінюваності. 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець
освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":

• Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
• Технік-програміст;
• Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
• Керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
• Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
• Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
• Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
• Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
• Оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;
• Монтажник електронного устаткування;
• Майстер з ремонту приладів та апаратури;
• Технік обчислювального (інформаційного) центру;
• Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
• Консультант з програмного забезпечення;
• Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

 Для вступників пердбачені бюджетні місця як на базі 9 класів так і 11-ти класів.


Студенті

IMG 9200

IMG 9213