Фахова комісія спецдисциплін із спеціальності

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

oksim logo

   Сьогодні комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною життя, а ринок праці весь час зростає, надаючи велику кількість робочих місць. ІТ-спеціалісти працюють в різних галузях промисловості, бізнесу та сфери послуг. Основні з них: технік-програміст, технік із системного адміністрування, технік інформаційно-обчислювального центру, фахівець у галузі інформаційних технологій, інженер з обслуговування комп’ютерних мереж та ін. Деякі посади можуть об'єднувати декілька направлень, особливо в невеликих компаніях з одним ІТ-спеціалістом.

   Завдяки різноманітності програмного і апаратного забезпечення сьогодні можливе використання усіх потенційних можливостей комп'ютерних технологій. Це дозволяє зберігати величезну кількість інформації, займаючи при цьому мінімальне місце. Також комп'ютерні технології дозволяють швидко цю інформацію обробляти і тримати її в захищеному виді. Тому з кожним днем потреба у кваліфікованих ІТ-спеціалістах зростає.

oksim2

   Фахівців зі спеціальності готують до обслуговування, адміністрування, технічного обслуговування комп’ютерної техніки на підприємствах, в організаціях і установах переробної і харчової та інших галузей промисловості та комерційних організацій. Наших фахівці чекають на підприємствах харчової промисловості, а також в організаціях інших галузей, які використовують новітні інформаційні технології із впровадженням сучасної комп’ютерної техніки.

 oksim3

  При підготовці фахівців з цієї спеціальності вивчаються дисципліни, що формують професійні знання і уміння:

 • Комп'ютерна електроніка;
 • Теорія інформації та кодування;
 • Основи конструювання обчислювальної техніки;
 • Теорія електричних кіл;
 • Програмування мовою С++;
 • Алгоритми та методи обчислень;
 • Теорія ймовірностей та математична статистика;
 • Програмне забезпечення;
 • Мікросхемотехніка;
 • Електрорадіовимірювання;
 • Системне програмування;
 • Мікропроцесорні системи;
 • Технічне обслуговування ЕОМ
  oksim4

Сучасний світ важко уявити без глобальної мережі Інтернет, соціальних мереж, інтернет-платежів, різних онлайн сервісів. Тому в перший рік відкриття спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» було створено гурток «Webka». Студенти почали активно вивчати web-програмування за допомогою HTML5, PHP та JavaScript. Також освоювали основи web-дизайну.

Результатом плідної праці викладачів фахової комісії «ОКСІМ» та студентів було створено повнофункціональний інформаційно-освітній портал ОКСІМ. Метою якого є не лише надання інформаційно-освітніх послуг студентам нашого учбового закладу, а й широкому загалу всіх хто цікавиться комп’ютерними технологіями в Україні. Група студентів допомагає адмініструвати сайт, отримуючи практичні навички у web-програмуванні.

oksim5

В цьому році планується відкриття нового комп’ютерного класу спеціально для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж». Це дасть можливість більш ціленаправлено використовувати інформаційні технології при вивченні фахових дисциплін.

oksim6

 Після закінчення технікуму випускники мають право працювати на посадах:

• Адміністратор та налагоджувальник локальних мереж;
• Технік-програміст;
• Інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
• Керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
• Фахівець у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
• Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій;
• Фахівець у галузі розробки Web-сайтів;
• Фахівець у галузі формування та управління електронних баз даних;
• Оператор електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;
• Монтажник електронного устаткування;
• Майстер з ремонту приладів та апаратури;
• Технік обчислювального (інформаційного) центру;
• Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);
• Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);
• Консультант з програмного забезпечення;
• Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів.

Випускники спеціальності мають можливість вступу до ВНЗ за скороченим терміном навчання. Потреба у спеціалістах, які працюють в IT-сфері зростає кожен рік. Україна має потребу у висококваліфікованих фахівцях IT-індустрії.

Тому одним з важливих питань становлення вітчизняної комп’ютерної індустрії є професійна підготовка кваліфікованих спеціалістів для цієї сфери, що входить у стратегію розвитку України.